Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Jak na kariéru v institucích EU

18.03.2019

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Dne 28. února se v Pražském Eurocentru konala přednáška na téma práce v institucích EU. Jak vypadá výběrové řízení a práce v institucích Evropské unie, přišli posluchačům představit bývalá právnička - lingvistka v Evropském parlamentu Nicole Grmelová, EU Careers Student Ambassador Martin Mikulka z Vysoké školy ekonomické a Jaroslava Plšková z Odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě Ministerstva vnitra.

Jaroslava Plšková přiblížila přítomným kategorie zaměstnanců v unijních institucích a některé benefity, které instituce svým pracovníkům poskytují. Česká republika se dlouhodobě potýká s poměrně nízkým zájmem svých občanů o práci v institucích Evropské unie, přestože se jedná o značně lukrativní kariérní příležitost. Práce v těchto institucích nabízí působení v rozmanitém mezinárodním prostředí, možnost sladění osobního a pracovního života a v neposlední řadě nadstandardní platové ohodnocení. Mezi další výhody patří možnost plynulé změny pracovního místa mezi jednotlivými institucemi, odlučné 16 % navíc k základnímu platu, velmi dobré zdravotní a nemocenské pojištění, různé mimopracovní sportovní aktivy a stabilita pracovního poměru.

Výběrová řízení do unijních institucí jsou organizovaná Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO). Občané České republiky mají oproti zájemcům z většiny jiných unijních států možnost zdarma absolvovat kurzy připravující na všechny části výběrového řízení (odkazy na konci článku). Podoba výběrového řízení a pozdějšího možného pracovního poměru se liší podle různých kategorií pracovníků v unijních institucích. Nejčastěji je v institucích zastoupena skupina stálých úředníků, kteří se dále dělí na administrátory a asistenty. Na tyto pozice je zapotřebí vysokoškolský titul (uznáván je již bakalářský), v případě všeobecných pozic praxe nutná není, na pozice specializované většinou ano. Další skupinu tvoří zaměstnanci dočasní, kteří pracují v institucích pouze na dobu určitou (s možností prodloužení), ale pobírají stejný plat jako úředníci. Třetí skupinu tvoří smluvní zaměstnanci pracující také na dobu určitou, pobírají ale většinou nižší plat než úředníci. Nároky na smluvní zaměstnance má každá instituce stanoveny jinak.

Zvláštní skupinou jsou pak národní experti vyslaní do institucí vládami členských států, nejedná se o zaměstnance Evropské unie, ale státní správy členského státu. Poslední skupinou jsou pak stážisté, většinou čerství absolventi vysokých škol, pracující buď v institucích, nebo u jednotlivých poslanců Evropského parlamentu.

Kandidát pro práci v institucích musí být občanem členského státu EU, absolventem vysoké školy a měl by ovládat minimálně dva úřední jazyky Evropské unie na úrovni B2. V praxi to znamená mateřský plus další jazyk – ideální jsou angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština. Za značnou výhodu je také považováno, pokud kandidát absolvoval dříve stហv některé z institucí, případně se účastnil programu Erasmus.

Martin Mikulka dále představil podobu výběrového řízení a možnosti pro zájemce o stáže. První fáze testů EPSO testují pouze všeobecné dovednosti, a není tak třeba před touto fází dopodrobna studovat fungování institucí a další teoretické znalosti. Testování samotné je rozděleno do sedmi částí. První tři probíhají v Praze, uchazeči na počítači plní různá numerická či verbální cvičení nebo posuzují konkrétní pracovní situace. V případě úspěchu v prvních částech je uchazeč pozván do Bruselu na další čtyři části v hodnotícím centru. Zde musí dokázat schopnost pracovat ve skupině, přednést prezentaci na zadané téma, zpracovat případovou studii a nakonec absolvovat pohovor. Poté, co uchazeči projdou výběrovým řízením, jsou (kromě specializovaných pracovníků) zařazeni na rezervní seznam, ze kterého si instituce pracovníky samy vybírají.

V jednotlivých institucích EU není potřeba mluvit francouzsky, výjimkou je pouze Evropský soudní dvůr, kde se používá právě francouzština. Přesto je její alespoň pasivní znalost značnou výhodou i v institucích jiných.  Jednotlivé instituce zároveň pořádají pro své zaměstnance kurzy francouzského jazyka.

Stáže lze absolvovat ve všech unijních institucích, každá si pak vybírá stážisty sama a podle jiných kritérií. Stáže jsou dobře zaplacené, jedná se většinou o zhruba 1200 - 1300 euro na měsíc, délka stáží je většinou 5-6 měsíců. Přestože jsou nejčastěji zmiňované stáže v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, je možné absolvovat stហnejen v hlavních institucích, ale také v evropských agenturách. Je tedy možné absolvovat stហnapříklad u Frontexu ve Varšavě nebo v Evropské agentuře pro námořní bezpečnost v Lisabonu.

Nicole Grmelová na závěr doplnila bloky obou řečníků o praktické rady a konkrétní podobu jednotlivých výhod zaměstnání v unijních institucích. Mezi jeden z aspektů dříve zmiňovaného vstřícného zaměstnaneckého prostředí patří například možnost po ukončení zkušební doby zažádat o neplacené volno. Již po deseti letech má zaměstnanec také právo na částečný důchod. Výjimečnou stabilitu pracovního poměru představuje fakt, že úředníci institucí mohou opravdu těžko o pracovní místo přijít. Je však nutné nejdříve projít devítiměsíční zkušební dobou.

U stáží je zapotřebí počítat s tím, že jejich platové ohodnocení se neliší podle toho, zda je stហabsolvována v Bruselu či Lucemburku. Vzhledem k faktu, že v Lucemburku jsou životní náklady vyšší, může být těžké s tímto platem vyjít.  Velmi lukrativní a zajímavé jsou stáže u europoslanců, které mohou být absolvovány i u poslanců za jiné členské státy.

Kromě již zmiňovaných kurzů na jednotlivé fáze EPSO je možné absolvovat intenzivní kurz pořádaný Vysokou školou ekonomickou, jehož cílem je během několika dnů účastníky podrobně seznámit se všemi kroky výběrového řízení. Zájemce by se neměl před prvními částmi výběrového řízení zatěžovat teoretickými znalostmi, na ty pozdější mohou však být již užitečné. V hodnotícím centru by si uchazeči měli dát velký pozor, aby nedelegovali práci na někoho jiného, ale předložený problém řešili aktivně sami, jedná se o poměrně častý neduh mezi českými zájemci absolvujícími EPSO testy. Během interview se také podrobně testují jazykové dovednosti, a to i pasivní. Je tedy zapotřebí jazyky opravdu ovládat tak, jak je uvedeno na přihlášce. Výhodou jsou pro účastníky výběrového řízení předchozí zkušenosti z multikulturního prostředí.

Pokud je uchazeč úspěšný a obdrží telefonát s nabídkou pozice, měl by ji přijmout okamžitě, ačkoliv na její přijetí má často pouze pár minut. Je možné, že další nabídka by se buď nedostavila, nebo by se již jednalo o horší pozici. Pokud se uchazeč není schopen okamžitě vyjádřit, je kontaktována další osoba z rezervního seznamu. Přestože oficiálně by člověk po umístění na rezervní seznam, neměl do řízení dále nijak zasahovat, je poměrně běžné lobování, další sebeprezentace, posílání emailů do institucí a podobně.

Pokud někdo získá místo v některé z institucí, je vhodné si nejdříve sehnat pouze dočasné bydlení, aby měl možnost se v daném městě aklimatizovat a zjistit, která městská část by pro něj byla vhodná na dlouhodobější bydlení. Vzhledem častým stávkám bruselské hromadné dopravy je vhodné sehnat si bydlení poblíž instituce, ve které zaměstnanec působí.

Na kurz k testům EPSO se můžete přihlašovat již nyní:

Obsah výše uvedených kurzů je totožný.

Veškeré informace o výběrových řízeních naleznete mj. na těchto odkazech:

Pokud Vás možnost kariéry v institucích EU zaujala, doporučujeme sledovat webové stránky a FB stránky Eurocentra Praha a Euroskopu.

Autor: Dalibor Bělohlávek
Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty