Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Evropský týden mládeže 2019 – finále

03.06.2019

Dne 20. května 2019 se v Evropském domě v Praze konala závěrečná konference v rámci Evropského týdne mládeže, která završila sérii šesti regionálních workshopů „Demokracie a já“. V konferenčním sále se sešli studenti středních škol s prezentacemi svých projektů, kterými se snažili vyřešit problém ve svém okolí. 

Projekty hodnotila odborná porota ve složení: Libor Rouček (bývalý místopředseda Evropského parlamentu), Ludmila Johnová (Odbor komunikace o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR), Zuzana Wildová (Česká rada dětí a mládeže) a Johana Hošková a Ludmila Vávrová (obě za Dům zahraniční spolupráce).

Účastníky přivítal Michael Murad, projektový manažer organizace Eutis. Úvodní slovo přednesl Michal Urban, ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poděkoval studentům za přípravu všech projektů a motivoval žáky k vytváření nových inovativních plánů, díky nimž budou moci změnit budoucnost. Michala Urbana následovala svým projevem vedoucí Sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže Domu zahraniční spolupráce Lenka Henebergová. Zaměřila se především na téma Erasmus+, na finanční podporu projektů a jak si o ni zažádat. Její myšlenky směřovaly také k důvodu, proč by mladí lidé měli chodit k volbám a vzít do rukou svou budoucnost. Účastníky přivítali také Jan Pátek a Kateřina Blažková z Kanceláře Evropského parlamentu v ČR, kteří hovořili o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, o nízké volební účasti a způsobech, jak by bylo možné ji zvýšit. Zmiňovali také platformu „Tentokrát jdu volit“, která cílí mj. na mladé lidi a na to, aby o volbách hovořili mezi sebou a šířili tyto informace dál. Poté již předali slovo mladým řečníkům.

Následovala prezentace projektů. První projekt nesl název „Rozhýbeme Stromovku“. Jednalo se o plán z Českých Budějovic, kde se nacházela dvě velká hřiště ve špatném stavu. Renovací těchto hřiš chtěli studenti zvýšit zájem o sportování a docílit větší bezpečnosti prostoru. Následující projekt „Čeština bez hranic“ pocházel také z Českých Budějovic. Jednalo se o oblast Banátu, což je území v jihovýchodní Evropě pokrývající část Rumunska, Srbska a Maďarska. Obsahem tohoto projektu byla především korespondence mezi obyvateli Banátu a Česka. S dalším projektem se představil plán „občanského vzdělávání na Litvínovsku“. Podstata projektu spočívala v šíření finanční, sociální, politické a mediální gramotnosti v tomto regionu. Projekt číslo čtyři pocházel z Mostu a členové týmu ho nazvali „Naše ovzduší, naše zdraví“. Zmíněným problémem v okolí tohoto města byl smog a špatné dýchání obyvatel, s čímž chtěli studenti bojovat. Mezi projekty na dopoledním programu patřil i plán, kterým chtěli studenti zlepšit vybavení jejich odborné školy. Šestý projekt pokryl velmi závažné téma, užívání tvrdých drog na školách, ale prezentující studenti to pojali s humorem. Za vtipnými poznámkami se skrývalo natáčení hororového filmu, které mělo odradit mladé lidi od užívání návykových látek.

Odpolední program zahájila prezentace na téma venkovního festivalu v Ostravě. Cílem bylo oživení města a obnovení zchátralého parkoviště. Vítězný projekt tohoto dne nesl název „Sběr použitého oleje v Krnově.“ Studentky do detailů rozebraly, co by se s použitým olejem mělo dále dít a jak předejít znečišování vody a kanalizace. Následně uvedly plán na realizaci projektu. #BOzážitky byl projekt pocházející z Moravskoslezského kraje, konkrétně z Ostravy. Cílem projektu bylo zaměřit se na dobré věci v této lokalitě a informovat o nich především mezi mladými lidmi. S jazykovou bariérou mladých přistěhovalců si poradil tým číslo 10. Plánoval vytvoření nové webové stránky, vytvoření databáze a organizaci schůzek s cizinci, tlumočníky a občany České republiky. Výsledkem mělo být zjednodušení osvojení češtiny a snadnější způsob začleňování do společnosti. S posledním problémem, který trápí České Budějovice, přišli studenti, kterým není jedno, že jejich spoluobčané nemají kde třídit odpad. Byly tedy navrženy speciální koše i jejich umístění, které bylo prezentováno přímo na mapě. Poslední projekt nesl název "Informovanost národnostních menšin o životě na Rychnovsku". Cílem projektu bylo vytvoření brožurek, které měly obsahovat zvyklosti v Česku a na Rychnovsku, informace o kulturních akcích a důležité kontakty.

Po prezentaci všech projektů dostala prostor také porota. Libor Rouček se podělil o svůj názor na účast ve volbách, Ludmila Johnová připravila zábavný kvíz o Evropské unii a zdůraznila výhody členství Česka v EU. Zuzana Wildová představila Dialog mládeže, jeho cíle a možnosti, jak se do něj mohou mladí lidé zapojit, a MikulᚠMisterka z České středoškolské unie seznámil zúčastněné s významem studentských samospráv. Poté již následovalo dlouho očekávané vyhlášení výsledků.

1. místo: Sběr použitého oleje v Krnově
2. místo: Informovanost národnostních menšin o životě na Rychnovsku
3. místo: Občanské vzdělávání na Litvínovsku
4. místo: Čeština bez hranic (České Budějovice)
5. místo: Market City Parking (Ostrava)
6. místo: Centrum třídí (České Budějovice).
Cena diváků putovala k týmu kolem projektu Čeština bez hranic.

Po skončení akce měli ještě studenti šanci se podívat na veletrh příležitostí, díky kterému mohli získat více informací o tom, jaké příležitosti se jim v Evropě nabízejí.

Autor: Denisa Brodinová
Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty