Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Fotosoutěž Nová tvář Evropy

14.06.2019
Pořiďte fotografie v Česku a dalších devíti zemích, které vstoupily do EU společně s námi, a vyhrajte zajímavé ceny!
Do soutěže se můžete zapojit dvěma způsoby:
 
Hlavní soutěž: Zašlete 1 fotografii na e-mail 15letCRvEU@vlada.cz
 
Instagramová soutěž: Zveřejněte max. 3 fotografie na Instagramu s hashtagem #novatvarEvropy a #15letvEU
 
Soutěž probíhá od 17. 6. do 23. 9. 2019.
 
Více informací a pravidla naleznete níže: 

Podmínky fotografické soutěže

NOVÁ TVÁŘ EVROPY

 • Fotografickou soutěž NOVÁ TVÁŘ EVROPY (dále jen „sout잓) vyhlašují regionální  Eurocentra, Europe Direct Hradec Králové a Europe Direct Pardubice (dále jen „vyhlašovatel“).
 • Soutěž probíhá od 17. 6. 2019 do 23. 9. 2019.
 • Do hlavní soutěže se přijímají fotografie pouze v digitální podobě zaslané na e-mailovou adresu 15letCRvEU@vlada.cz. Mimo hlavní soutěž je možné zapojit se do instagramové soutěže o nejzdařilejší fotografii s výše uvedenou tematikou.
 • Podmínkou pro zařazení do hlavní soutěže je zaslání soutěžní fotografie a uvedení pravdivých osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt).
 • Zaslaná soutěžní fotografie musí mít rozlišení minimálně 5 Mpx.
 • Jeden soutěžící smí do hlavní soutěže zaslat pouze jednu fotografii. V rámci soutěže bude současně vyhlášena kategorie o nejlepší fotografii na Instagramu webu Euroskop.cz s hashtagy #novatvarEvropy a #15letvEU. V rámci této kategorie je možné zveřejnit maximálně 3 fotografie.
 • Soutěže se mohou zúčastnit amatérští fotografové starší 15 let s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen „soutěžící“).
 • Soutěžící musí být autorem fotografie.
 • Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie s lascivními, zesměšňujícími nebo urážlivými prvky.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže z důvodů nesplnění soutěžních podmínek.
 • O vítězích hlavní soutěže rozhodne odborná porota složená z profesionálních fotografů. Hodnocení instagramové soutěže zajistí organizátoři soutěže.
 • Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.eurocentra.cz a www.europe-direct.cz.
 • Slavnostní vernisហvýstavy nejlepších fotografií spojená s předáním cen výhercům a doprovodným programem proběhne dne 5. 11. 2019 v Knihovně města Hradce Králové.
 • Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže, vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci regionálních Eurocenter, Europe Direct Hradec Králové a Europe Direct Pardubice, jejich rodinní příslušníci, a dále osoby s profesí, jejíž podstatou je profesionální fotografování.
 • Na výhru fotografické soutěže není právní nárok.
 • Organizátor si v odůvodněných případech vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.
 • Soutěž se koná u příležitosti výročí 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Do soutěže budou přijímány fotografie, které byly pořízeny v České republice a v zemích, které vstoupily do EU společně s ČR, tj. Estonsko, Litva, Lotyšsko, Kypr, Malta, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Fotografie by měly zachytit současný stav země, a už z pohledu architektury, přírody či společenského dění.

 

 • Soutěžící registrací v soutěži uděluje svůj souhlas ke zpracování svých následujících osobních údajů, poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt a zachycení obrazové podoby své osoby, a to za účelem organizace (vč. vyhodnocení) a propagace soutěže.
 • Soutěžící registrací v soutěži uděluje souhlas k zpracování svého jména, příjmení a e-mailové adresy za účelem informování o aktivitách sítě Eurocenter v ČR.
 • Správcem osobních údajů je Úřad vlády ČR, Odbor komunikace o evropských záležitostech Nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
 • Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Soutěžící rovněž bere na vědomí a souhlasí s poučením o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, dále o právu souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, o právu přístupu k výše uvedeným údajům a právu na jejich opravu, a také o právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán. Uvedená práva je možné uplatnit doručením žádosti na adresu eurocentrum.pardubice@euroskop.cz. Soutěžící bere na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
 • Soutěžící registrací zároveň prohlašuje, že v případě, že odeslaná fotografie obsahuje osobní údaje, je na základě příslušných právních předpisů plně oprávněn k jejich zpracování a uvedení na soutěžní fotografii, a přebírá za jejich uvedení plnou odpovědnost.
 • Organizátory soutěže jsou regionální Eurocentra, Europe Direct Hradec Králové a Europe Direct Pardubice.
Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty