Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Role EU v oblasti zdravotnictví

11.03.2021

Souhrn online semináře.

Ve středu 3. března se uskutečnil online seminář na téma "Role EU v oblasti zdravotnictví". Debaty o roli a kompetencích Evropské unie v této oblasti se zúčastnila Marika Maďarová, vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I na Úřadu vlády ČR, a Michal Koščík, přednosta Ústavu ochrany a podpory zdraví z Masarykovy univerzity v Brně. Diskusi moderovala Ludmila Johnová, vedoucí Eurocentra Praha.

Role EU v oblasti zdravotnictví

Michal Kočšík se ve svém úvodním příspěvku nejprve věnoval vývoji role Evropské unie v oblasti zdravotnictví, která nejprve spočívala především v upravování pravidel pro mobilitu výrobků, které se v této oblasti používají. První významnější dopad pro zdravotnictví mělo zajištění hladkého přechodu lékařů a zdravotnického personálu přes hranice, čímž poprvé Evropská unie začala formovat tvář zdravotnictví. Je důležité si uvědomit, že Unie nebyla designovaná kolem zdravotnictví. Jejím hlavním cílem bylo a je vytvořit blahobyt a zajistit spolupráci mezi státy. Do oblasti zdravotnictví začala významněji pronikat až v 21. století, a to především Lisabonskou smlouvou, která upravuje unijní kompetence a vyzdvihuje propagaci zdraví ve všech politikách. Dopad na zdraví obyvatelstva tak mají zdánlivě nesouvisející oblasti jako životní prostředí, bezpečnost výrobků, regulace reklam (a to zejména reklam propagujících konzumaci alkoholu a tabákových výrobků). Významná je i role vzdělání a přístupu k pracovnímu trhu a její vliv na zdraví.

Veřejné zdraví je především v kompetenci členských států. Jednotná evropská politika je v této oblasti pouze na žádost o podporu od členských států. Každý stát se potýká s odlišnými problémy a onemocněními, a z tohoto důvodu je problematické vytvořit jednotný postup.

Marika Maďarová také poukázala na relativně malý rozsah této politiky. Setkání ministrů zdravotnictví vždy probíhalo na půlroční bázi a sloužilo především ke koordinaci spolupráce mezi zeměmi. V souvislosti s pandemií COVID-19 však roste tlak na posílení spolupráce. Evropská komise se tak snaží jednotlivým zemím navrhnout konkrétní řešení či opatření. Významnější změna či rozšíření kompetencí Evropské unie se však neplánuje.

Aktuality v oblasti zdravotnictví  

Onemocnění Covid-19, způsobené virem označeným jako SARS-CoV-2, paralyzovalo nejen Evropu, ale i celý svět. Prioritou Evropské unie je zamezení šíření onemocnění, a to skrze koordinaci jednotlivých národních opatření. Příkladem je postupné omezení cestování a zpřísnění podmínek pro vstup na území členských států. Na jaře minulého roku se toto omezení vyhlašovalo bez větší koordinace mezi státy, Evropská unie však postupně vypracovala tzv. rizikový semafor, kdy je riziko v dané zemi znázorněno jednou ze tří barev. Rozhodnutí o tom, na základě čeho se riziko bude posuzovat a jaká barva státům náleží, je jeden z úspěchů spolupráce na úrovni Unie. Zesílení spolupráce je znatelné i na zvýšení frekvence setkání ministrů zdravotnictví a souvisejících politik. Současná situace je pravidelně konzultována i nejvyššími představiteli na Evropské radě.

Související aktualitou je vývoj, jeho finanční podpora a koordinovaný nákup a distribuce vakcín. Evropská komise v této oblasti zastupuje jednotlivé členské státy a vyjednává jejich jménem s jednotlivými společnostmi. V rámci Evropské unie se pak vakcíny přerozdělují na základě potřeby. Tato pravomoc je však relativně nová a nachází se mimo institucionální rámec.

Poslední zmíněnou kompetencí EU v souvislosti s pandemií koronaviru je působení Evropské agentury pro léčivé přípravky (anglická zkratka EMA). Ta se v posledním roce věnuje posouzení bezpečnosti jednotlivých vakcín na základě vědeckých dat.

Další aktualitou v oblasti zdravotnictví je Evropský akční plán boje proti rakovině. Ten byl představen Evropskou komisí v únoru 2021 po konzultaci se členskými státy. Plán vychází z předpokladu, že správně zacílená prevence v oblasti rakoviny dokáže zamezit rozvinutí až 40 % všech druhů rakoviny, zejména pak těch, které jsou způsobené životosprávou (kouření, alkohol, obezita, nedostatek fyzické aktivity, špatná kvalita životního prostředí a ovzduší). Očekávají se tedy iniciativy, které povedou ke snižování konzumace alkoholu, snížení užívání tabákových výrobků či stanovení zdravých standardů. Dojde také k podpoře programů, které zlepší včasnou detekci rakoviny skrze zvýšení kvality dostupnosti screeningu.

Státy budou vzájemně spolupracovat i v oblasti vzdělávání. Plánuje se vytvoření sítě národních onkologických center, která bude sloužit k vzájemné pomoci a předávání inovací v oblasti diagnostiky a léčby. Projekt bude financován částečně z finančních programů Unie jako Horizont Evropa a EU for health (EU pro zdraví).

EU4Health je součástí evropského rozpočtu a finance z tohoto programu jsou určeny na připravenost EU na přeshraniční zdravotní hrozby, dostupnost léčiv a přípravků, podporu prevence a na digitální transformaci zdravotnictví. Na unijní úrovni se v oblasti digitalizace řeší záznamy pacientů, dat a jejich přeshraniční tok, kromě toho pak autorizační a certifikační mechanismy a právní rámce pro kybernetickou bezpečnost a pro ochranu osobních údajů.

Na podzim minulého roku se zrodila iniciativa Zdravotní unie. Pod tímto projektem se skrývá balíček návrhů, který reaguje na pandemickou situaci a který míří na řešení přeshraničních vazeb a zlepšení fungování agentur jako EMA či Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (anglická zkratka ECDC), které se soustředí spíše na infekční onemocnění.

Ke konci debaty se účastníci dotkli i otázek týkajících se duševního zdraví, kapacity a výroby zdravotních pomůcek, či tzv. green lanes. Otázka duševního zdraví je jedním z mnoha témat, kterým se Evropská unie v rámci své politiky věnuje. Projekty zaměřené na tuto otázku jsou financovány především ze strukturálních fondů. V oblasti zdravotních pomůcek vzniká ambice, aby se EU stala nezávislá na třetích zemích ve výrobě i distribuci. Iniciativa green lanes reaguje na uzavření hranic při počátcích pandemie, kdy došlo ke zpoždění a omezení dodávek zboží mezi jednotlivými členskými státy. Na základě dohody členských států tato iniciativa umožňuje průchodnost vybraných přechodů bez většího zdržení i pod podmínkou dodržení všech hygienických pravidel.

V závěrečném proslovu Michal Koščík podotknul, že oblast veřejného zdraví je především v kompetenci jednotlivých zemí, a hlavní odpovědnost padá dominantně na lokální a národní úroveň. Marika Maďarová souhlasila a zdůvodnila tuto argumentaci především odlišností problémů v oblasti zdraví, se kterými se jednotlivé země potýkají. 

Záznam debaty je k dispozici ke zhlédnutí na našem Facebooku zde.

Autor: Andrea Žižková
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty