Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Úřad veřejného žalobce (EPPO) zahájil svou činnost!

02.06.2021

EU má tak nový společný nástroj pro boj s podvody či zneužíváním společných fondů.

V úterý 1. června zahájil svou činnost Úřad evropského veřejného žalobce.

Rozpočty členských států přicházejí kvůli přeshraničním podvodům rok co rok nejméně o 50 miliard EUR na příjmech z DPH. Členské státy také oznámily, že v roce 2015 byly ze strukturálních fondů EU zneužity finanční prostředky ve výši okolo 638 milionů EUR.

Doposud mohly takové trestné činy vyšetřovat pouze vnitrostátní orgány. Jejich pravomoc však končí na hranicích státu, a tak mají státní zástupci v jednotlivých zemích pro boj proti rozsáhlé přeshraniční finanční trestné činnosti omezené možnosti. Úřad evropského veřejného žalobce má pomoci tyto nedostatky překonat a může zakročit proti činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy EU.

Posláním EPPO je tak boj proti podvodům týkajícím se financí EU. Úřad má pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující nebo ohrožující finanční zájmy EU a povede přeshraniční vyšetřování podvodů s finančními prostředky EU nad 10.000 EUR nebo přeshraniční podvody s DPH, v jejichž důsledku vznikla škoda převyšující 10 milionů EUR.

Úřad evropského veřejného žalobce má dvouúrovňovou strukturu.

Na strategické úrovni se skládá z:

  • evropského nejvyššího žalobce zodpovědného za řízení úřadu a organizaci jeho práce;
  • kolegia žalobců pověřeného přijímáním rozhodnutí o strategických otázkách.

Na operativní úrovni zahrnuje:

  • evropské pověřené žalobce zodpovědné za vedení vyšetřování trestných činů a trestních stíhání;
  • stálé komory, které sledují a řídí jednotlivá vyšetřování a přijímají operativní rozhodnutí.

Úřad úzce spolupracuje s vnitrostátními donucovacími orgány i s dalšími subjekty EU, jako jsou Eurojust či Europol. Činnosti úřadu se aktuálně účastní 22 členských států včetně České republiky. Sídlem úřadu se stal Lucemburk.

Bližší informace o úřadu najdete v odkazu ZDE.

 

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty