Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Zástupci měst a obcí se seznámili s novou podobou operačních programů

16.10.2015

V prostorách Knihovny města Hradec Králové se tento týden 14. října uskutečnil seminář zaměřený na seznámení se s novými operačními programy pro období 2014 – 2020. Ve víceúčelovém sále Centra celoživotního vzdělávání se sešlo více jak třicet posluchačů, kteří měli možnost shlédnout prezentace zaměřené na nové možnosti dotace pro obce. Seminář se konal pod taktovkou Eurocentra Hradec Králové a informačního střediska Europe Direct Hradec Králové.

Zástupci z různých okolních měst a institucí se během dopoledního setkání dozvěděli hlavní rozdíly mezi starým a novým obdobím, v jak velké výši jim může být poskytnuta dotace a také jak si konkrétně o dotaci zažádat.

Jako první vystoupil na semináři pan Ing. Robert Müller ze Státního fondu životního prostředí. Posluchači měli možnost vyslechnout si jeho příspěvek k Operačnímu programu Životní prostředí a k aktuálním výzvám, které se zaměří zejména na vodohospodářské projekty. Účastníci tak byli informováni o nadcházejících možnostech zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury ve svých obcích a dalších příležitostech pro financování projektů zaměřených na zlepšení ovzduší a nakládání s odpady.

Následovala prezentace paní Ing. Michaely Brožové z Centra pro regionální rozvoj, která posluchačům představila Integrovaný regionální operační program a aktuální harmonogram výzev. V závěru prezentace si vzal slovo Mgr. Frolík a uvedl základní požadavky pro práci v Informačním systému koncového příjemce, jenž je nově od roku 2014 jednotným systémem pro podávání žádosti napříč všemi operačními programy.

Seminář sloužil zejména k seznámení potenciálních žadatelů s architekturou těchto dvou operačních programů a utvoření si představy, na co lze v nejbližší době podávat žádost o podporu financování z prostředků Evropské unie a na jaké projekty nikoliv. Během podzimních měsíců Eurocentrum ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj připravuje sérii seminářů, které budou zaměřené detailněji na konkrétní výzvy vyhlášené v Integrovaném regionálním operačním programu.

Fotogalerie

Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty